Stichting Chittagong

TWEE JAAR ONDERSTEUNING PROJECTEN VAN YWCA CHITTAGONG

De Stichting heeft de financieële tekorten van YWCA Chittagong over de jaren 2007 en 2008 aangevuld voordat over is gegaan op het ondernemen van acties en het financieel mogelijk maken van de bouw van extra klaslokalen bij één van de “free schools”.

ONDERNOMEN ACTIES

Eind november 2007 zijn er Kerstkaarten besteld met foto’s van de kinderen van de “free schools” erop. Ook werden daarop doelen aangegeven waarvoor de ontvangers van de kaarten eventueel geld voor konden bestemmen. Voor een geschikt doel is Cynthia d´Rosario, de secretaris van YWCA Chittagong, gevraagd wat hun organisatie het liefst had gezien als Kerstgeschenk van 2007. Daarop is geantwoord dat de kinderen van beide “free schools” heel blij gemaakt konden worden met een nieuwe trui voor elk kind.
De kaarten hebben we in december 2007 verzonden naar vrienden, familie en kennisen.

DECEMBER 2007: TRUIEN AAN RUIM 400 LEERLINGEN UITGEDEELD

Penningmeester Garmt Feringa is in december 2007 naar Bangladesh vertrokken voor zakelijke besprekingen en heeft tegelijkertijd geregeld dat voldoende truien lokaal in Chittagong konden worden gekocht. De gekochte truien konden dan tijdens zijn verblijf konden worden uitgedeeld. Hij is toen ook gedurende één dag op beide “free” scholen truien uit wezen delen. Bij zowel aanschaf als uitdelen van de truien is hij geholpen door Dr. Tridib Ghose, een oud-collega van hem waar hij in zijn VN project mee heeft samengewerkt. (Tridib is een arts en woont in Chittagong. Hij houdt ook een oogje in het zeil voor de Stichting en als er contact problemen zijn met YWCA Chittagong, gaat hij erheen en laat ons weten hoe het met de situatie gesteld is ). Van het uitdelen van de truien hebben beide erg van genoten en gezien hoe gelukkig en trots deze kinderen waren met hun nieuwe trui. Het was de één van de mooiste dagen in zijn leven zoals Garmt zei.

MEI 2008: ONDERSTEUNING GEVRAAGD OM TWEE KLASLOKALEN TE KUNNEN BOUWEN

In mei 2008 is de Stichting door YWCA Bangladesh gevraagd of wij uitbreiding van de “free school” in Patengha, Chittagong konden helpen financieren. Uitbreiding met twee extra klaslokalen zouden het mogelijk maken 100 kinderen EXTRA lager onderwijs te kunnen laten volgen. Het bestuur van de Stichting Chittagong heeft toen besloten geld te werven om aan dit verzoek te kunnen voldoen. Er is met de organisatie in Dhaka afgesproken dat:

 1. Twee nieuwe klaslokalen konden worden gebouwd, met twee nieuwe toiletten en een waterbron kon worden hersteld
 2. Na afbouwen van de klaslokalen, meubels en lesmaterialen ook zouden worden gesponsord
 3. Als het financieel mogelijk is, verschillende delen van de bestaande gebouwen te laten herstellen.
 4. Overige wensen van YWCA t.a.v. mogelijkheden tot uitbreiding van de leerkrachten, kleding en voeding van de kinderen te financieren zouden t.z.t. worden overwogen

Met de beoogde uitbreiding van de school zou het dan mogelijk worden 100 extra ( nu nog kansloze ) kinderen in Patengha Chittagong, naar school te helpen en een betere toekomst perspectief te bieden.

KERSTACTIE 2008

In november 2008 zijn Kerstkaarten besteld met foto’s van kinderen met de trui die ze in december 2007 gekregen hadden. De kaarten waren weer van tekst voorzien, met de Kerstgroet erop, en tevens als bedankje bedoeld voor mensen die giften aan de Stichting hadden overgemaakt.

Wel is er het volgende doel op de kaarten vermeld, nl. om het mogelijk te maken alle kinderen van de school in Patengha een rugtas met inhoud te kunnen geven. En met inhoud is gedacht aan schoolmaterialen zoals pennen, liniaal, enz. Deze kaarten zijn half december verzonden.

10 T/M 20 MEI 2009: GARMT EN CORINE FERINGA IN BANGLADESH

We zijn naar Bangladesh gegaan om te praten over het ondersteunen van de uitbreiding van de Patengha Free School met twee klaslokalen. Er is overleg geweest met Cynthia d´Rosario over het budget en ook met de landelijke leiding van YWCA in Dhaka. Af werd gesproken dat half juli een deel van het benodigde bedrag zou worden overgemaakt, zodat met de bouw van de klaslokalen kon worden begonnen. In een later stadium zouden gelden worden overgemaakt voor het herstellen van de waterput en de constructie van twee toiletten.

Als de bouw was voltooid, zou voor de inrichting en meubels eveneens het nodige aan financiele middelen worden gestort zodat in het nieuwe schooljaar de lokalen in gebruik konden worden genomen. De verwachting was dat de klaslokalen op 10 januari 2010 feestelijk in gebruik konden worden genomen.

Afgesproken is dat er een maandelijks rapportage zou worden verzonden over de vordering van de bouw.

MEI 2009: 200 RUGTASSEN UITGEDEELD AAN DE KINDEREN VAN DE PATENGHA FREE SCHOOL

Na aankomst in Chittagong hebben we op de tweede dag van ons verblijf 200 rugtassen ingekocht samen dr. Tridib. Hij wist waar je tegen redelijke prijzen zowel rugtassen als de inhoud ervan kon kopen. Inkoop was al een plezierig evenement op zich.

Samen met Cythia d´ Rosario en één van haar collega´s is de inhoud in de rugtassen in de tassen gedaan. Op zondag 17 mei zijn de rugtassen uitgedeeld aan alle aanwezige kinderen. Het was een feest om te zien hoe blij en verbaasd de kinderen reageerden bij ontvangst van de rugtassen. Voor ons was het feest om ze uit te delen.

Indien realizeerbaar, hebben we besloten om de andere free school in Lalkhan Bazar bij een volgend bezoek aan Chittagong ook rugtassen te geven.

29 januari – 8 februari 2010

Chittagong bezocht om de opening van de twee nieuw gebouwde lokalen van Patengha “Free” school bij te wonen (zie de foto’s hiervan) Tevens 250 rugtassen met inhoud (liniaal, schriften, schrijfgerei, etc.) uitgedeeld op de free school in Lalkhan Bazar. Ook zijn wij langs het weeshuis gegaan om meegebrachte kleding en (lokaal gekochte) speeltjes uit te delen. Met YWCA-Dhaka, het hoofdkantoor van YWCA in Bangladesh overlegd of en in welke mate verder steun kon worden geboden. Hierbij afgesproken dat de school in Patengha de nodigde financiële steun te verlenen om het dak en de verlichting op en in de bestaande gebouwen te vernieuwen. Indien fondsen ervoor beschikbaar zouden zijn, zou ook het aanleggen van stromend water in de toiletten en keuken worden vergoed.

2011

Er is door reorganisatie binnen YWCA niet veel ondernomen door de Stichting. Wel is veel overleg geweest om na te gaan of, en zo ja, welke projecten door de Stichting konden worden ondersteund. Grootschalige projecten zijn toen besproken en, als te omvangrijk voor ons, afgewezen.

14 t/m 24 februari 2012

Corine en Garmt bezochten Chittagong en Dhaka om afwikkeling van de openstaande projecten in Chittagong te bespreken en te betalen. Er is € 12.000 geschonken om de kosten te dekken van:

 1. Dak vernieuwing van Patengha Free school
 2. Verlichting in de oude klaslokalen van Patengha School te vervangen
 3. Plaatsen van een water reservoir voor stromend water
 4. Hierdoor werd het mogelijk om een extra lokaal te huren bij Lalkhan Bazar Free School

Al met al heeft dit tot gevolg dat er intussen 190 extra plaatsen zijn voor kansarme kinderen om lagere school onderwijs te volgen. Een meer dan prachtig resultaat!

Tijdens ons bezoek is op zowel de school in Patengha als Lalkhan Bazar elk kind weer voorzien van een nieuwe schooltas met inhoud. Per school zijn er 250 tassen uitgedeeld. Alle 500 tassen zijn lokaal besteld en aangemaakt van goede kwaliteit materiaal.

Gedurende het jaar is het renoveren van de Patengha School uitgevoerd. Ook is huur voor de extra ruimte bij Lalkhan Bazar School nu voor minstens twee jaar verzekerd.

2013

In overleg met YWCA is een project ter ondersteuning van het stichten van een kleuterschool in Dinajpur – in het Noorden van Bangladesh – voorgelegd aan het bestuur van de Stichting. Uitgewerkte plannen zijn door YWCA – Dhaka ons toegezonden en in vergaderingen besproken. Besloten werd om hieraan voor een periode van drie jaar (2014 t/m 2017) financieel steun te verlenen alhoewel dit buiten het oorspronkelijk aandachtsgebied – Chittagong – valt.

Oktober 2013

Aanvang van het kleuterschool project in Dinajpur.
Schema voor het eerste jaar ziet er als volgt uit:

 1. Onderzoek uitvoeren of school haalbaar is – is in oktober uitgevoerd en positief uitgevallen
 2. Applicaties voor leerkracht(en) verwerken en leerkracht selecteren – november 2013
 3. (Huur)locatie bepalen en regelen – december 2013
 4. Aanvragen beoordelen en 30 kleuters aanwijzen – december 2013
 5. Januari 2014: opening kleuterschool en materialen aanschaffen
 6. In de loop van 2014 ook ouders (hoofdzakelijk moeders) betrekken bij de lessen en ook gezondheidsleer bijbrengen

ONDERNOMEN ACTIES OM GELD TE WERVEN:

 1. Juni 2007: collecte tijdens kerkdienst Oosterkerk, Zeist
 2. September 2007: collecte tijdens kerkdienst in Driebergen
 3. December 2007: Kerstkaarten actie
 4. April 2008: vasten actie bij Kerckebosch Lager School in Zeist
 5. April 2008: Power Point Presentatie bij Rotary Zeist
 6. Juni 2008: Schilderijen verkoop per opbod in Slot Zeist
 7. Juni 2008: Verkoop Bangladesh curiositeiten tijdens Oecumenische Kerkdienst
 8. September 2008: Sponsorloop tijdens BBQ in Parklaan Zeist
 9. September – october 2008: spaaractie op de Comenius Lagere School in Zeist
 10. September 2008 tot juni 2009: wekelijkse collecte op Lager School “de Sluis” Zeist
 11. December 2008: Kerstkaarten actie
 12. December 2008: Spontane actie bij jaarclub vergadering van afgestudeerde studenten van studentenvereniging Albertus van de Universiteit Groningen
 13. Januari 2009: Presentatie bij Passage (Ouderenbond) van Gereformeerde Kerk te Zeist
 14. Maart 2009: verkoop kunstwerken op lagere school in Abcoude
 15. April 2009: rugtassen actie van kinderen van de kinderdienst van de Oosterkerk, Zeist
 16. Mei 2009: collecte tijdens kerkdienst op Witte Donderdag in Oosterkerk te Zeist
 17. Mei 2009: inkoop van Bangladesh souvenirs voor doorverkoop tijdens bezoek aan Bangladesh
 18. Juni 2009: verjaardag actie voor sponsoring projecten in Bangladesh
 19. November 2009: Verkoop Bangladesh en Chinese souvenirs
 20. December 2009: Een Kerstkaarten actie gehouden
 21. Juni 2010: verkoop Bangladeshi producten tijdens open dag van de Zeister kerken.
 22. Juni 2010: bijwonen van voorzitter en mw. Eksteen bij COS Utrecht voor cursus fondswerving – door betrokkene privé betaald.
 23. Augustus 2010: sponsoractie van quilt kring mw. Van Zelst van start.
 24. September 2010: opheffen ABN-AMRO bankrekening om onnodige kosten te voorkomen.
 25. October 2010: verlenging spaaractie Geref. Kerk Soest – een half jaar extra voor de Stichting te sparen.
 26. December 2010: weer kerstkaarten actie ondernomen.
 27. December 2011: kerstkaarten actie
 28. December 2012: wederom een kerstkaarten actie gehouden
 29. Juni 2013: opbrengst verjaardagen fam. Feringa bestemd voor project Dinajpur
 30. November 2013: giften voor 80e verjaardag hr. Hoogendoorn bestemd voor Stichting Chittagong
 31. December 2013: kerstkaarten actie opbrengst bestemd voor kleuterschool project Dinajpur.