FinanciŽle Verantwoording van Stichting Chittagong

Alle werkzaamheden voor Stichting Chittagong wordt belangeloos door vrijwilligers en tegen zo laag mogelijke kosten uitgevoerd. Helaas zijn er wel vaste kosten die door de Stichting moeten worden voldaan. Dat zijn:

  1. Kosten van registratie bij de Kamer van Koophandel,
  2. Kosten van de ING bank voor de rekening die daar wordt gehouden,
  3. Kosten van de internet site,
  4. Kosten verbonden aan de jaarlijkse Kerstkaarten actie.

Doordat de genoemde kostenposten de enige zijn waar de Stichting mee te maken heeft, komt van het geld dat binnenkomt vrijwel alles beschikbaar voor onze projecten in Bangladesh.

Om het jaar gaan twee leden van het bestuur van Stichting Chittagong naar Bangladesh. Zowel reis- als verblijfskosten worden dan door betrokkenen zelf gedragen zodat het maximale bedrag voor projecten beschikbaar is. Dit heeft het mogelijk gemaakt om verschillende, door YWCA Bangladesh aangevraagde en door hen gecontroleerde, projecten financieel te ondersteunen.

De projecten die de Stichting ondersteunt, hebben tot doel het mogelijk te maken kinderen, die anders niet in staat zijn lagere school onderwijs te volgen, hiertoe in staat te stellen. Dat heeft, al is het kleinschalig, geresulteerd in verbeteren en uitbreiden van een zgn, Free School in Patengha met twee extra klaslokalen. Ook is door financiŽle steun van de Stichting het voor de Free School in Lalkhan Bazar mogelijk geworden extra lesruimte te huren. Het resultaat - 190 kinderen extra in Chittagong kunnen hierdoor basis onderwijs volgen.

Toekomstig project waar nu voor geld voor wordt ingezameld, is voor het opzetten van een kleuterschooltje in Dinajpur, in het noordwesten van Bangladesh. Dit is ťťn van de armste regioís van het land. De armste bevolkingsgroep aldaar heeft weinig geld om van rond te komen laat staan om voor beginnend onderwijs te kunnen betalen. Daar is de Stichting, samen met onze partner in Bangladesh, YWCA, bezig een klein kleuterschooltje op te zetten zodat 30 kleuters daar hun eerste lessen kunnen gaan volgen.

Elk jaar wordt door mw. Annemarie Kaemingk R.A., geheel belangeloos, de jaarrekening van Stichting Chittagong opgemaakt. Daartoe bevoegde instanties kunnen, indien dat nodig is, een kopie van de jaarrekening opvragen.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Balans 2017

Baten en lasten 2017