Stichting Chittagong stopt

Per 1 december heeft Stichting Chittagong alle activiteiten beëindigen! Waarom dat gebeurt heeft verdere uitleg nodig.

Stichting Chittagong is in 2007 opgezet om primair het mogelijk te maken voor vrijwel kansloze kinderen in Chittagong, de tweede stad van Bangladesh, basisschool onderwijs mogelijk te maken.

Ons eerste project in Chittagong van 2007 tot 2012.

Tijdens bezoek aan haar echtgenoot – die in Chittagong voor de VN werkzaam was – trof het de oprichter van de Stichting dat er veel (kans)arme kinderen niet de kans of mogelijkheid hadden scholing te volgen. Er ontstond contact met de YWCA (Young Woman’s Christian Association) van Bangladesh die een tweetal scholen zgn. “Free Schools” in Chittagong heeft opgezet. Beide scholen staan in woongebieden waar vooral zeer arme gezinnen wonen. Op deze scholen konden en kunnen de kinderen gratis les krijgen. Door gebrek aan financiële middelen waren deze scholen nogal vervallen.Tussen 2007 en 2012 zijn beide scholen dankzij ondersteuning van Stichting Chittagong opgeknapt. Bij beide scholen konden er extra ruimte worden gerealiseerd zodat nu i.p.v. 250 kinderen het mogelijk is 450 kinderen elk jaar basschool onderwijs kunnen volgen. Ook werd er voor gezorgd dat de kinderen in elk geval een goede maaltijd tijdens de schoolgang kregen.De schoolkinderen zijn ook voorzien van goede schoolkleding, lesmateriaal is geschonken en, waar mogelijk, zijn de ouders – veelal ook analfabeet – betrokken bij alle school activiteiten. De scholen worden ook gebruikt om de ouders te helpen met gezondheidsleer en gezinsplanning.
In 2012 is ons toen meegedeeld dat de scholen in Chittagong zover waren dat ze zich zonder ondersteuning van onze stichting konden bedruipen.

In 2012 is ons toen meegedeeld dat de scholen in Chittagong zover waren dat ze zich zonder ondersteuning van onze stichting konden bedruipen.

Wij werden toen gevraagd of we een ander project wilden ondersteunen. Dat werd een project in het uiterst noordwesten van Bangladesh, in Dinajpur.

Project Dinajpur 2012 tot eind 2018

Wat wij project Dinajpur noemen is in eerste instantie opgezet om ruimte en opvang voor 35 kleuters te bieden. Uit dat gebied in het noordoosten van Bangladesh (waar werk zeer moeilijk is te vinden) trekken veel mannen naar de steden om werk te zoeken. Opvang voor kleuters was dus vrijwel niet mogelijk. Of wij daar de (financiële) middelen voor konden verschaffen. Na overleg is besloten dit project gedurende minimaal drie jaar te ondersteunen.

In 2013 is de kleuterschool begonnen. Maar, al zeer snel bleek er behoefte te zijn voor opvang niet alleen voor kleuters maar ook voor de iets oudere kinderen uit dezelfde buurt. Het project is snel uitgegroeid tot een volwaardige “Free” school met intussen rond de 65 kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar. Ook daar krijgen de kinderen gratis schoolkleding en lesmateriaal. Ook wordt er, voor zover mogelijk, gezorgd voor in elk geval één goede maaltijd per dag.

Wij zijn blij dat ook deze school nu zover is dat het op eigen benen kan staan. Daarbij is er door de regering van Bangladesh in de buurt een staatschool geopend zodat ook daar de mogelijkheid is gekomen voor het volgen van lessen voor de kinderen uit dat district.

Al met al hebben wij, met steun van zeer velen, een steentje bijgedragen aan het mogelijk maken voor kansarme kinderen in zowel Chittagong als Dinajpur scholing te kunnen volgen.

Allen die dat, in welke vorm dan ook, mogelijk hebben gemaakt zeggen wij:


HEEL HARTELIJK DANK U WEL

 

______________________________________________________________

Stichting Chittagong

Gewoon voor leven 

Onderwijs in Bangladesh

In Bangladesh gaat nog niet de helft van de kinderen naar School! Dat komt omdat de ouders het niet kunnen betalen en omdat er veel weeskinderen zijn waar nagenoeg geen opvang voor is. Zonder hulp hebben deze kinderen geen toekomst!

YWCA-Chittagong doet er wat aan

YWCA staat voor Young Women Christian Association, een wereldwijde Christelijke organisatie van vrouwen die zich maatschappelijk betrokken en verantwoordelijk weten. Ook in Bangladesh is een actieve YWCA met lokale groepen. Een van die groepen is actief in Chittagong en omgeving, o.a. met onderwijs.

YWCA-Chittagong heeft vier werkterreinen waaraan we graag onze steun willen geven en wij nodigen u uit om dat ook te doen.