Stichting Chittagong

Dinajpur Project

In januari 2013 is Stichting Chittagong begonnen met het ondersteunen van een kleine woongroep in Dinajpur. De diverse school uitbreidingen en ondersteuning die de stichting aan de naam gerelateerde plaats Chittagong heeft gedaan, waren toen afgerond.

Er werd door YWCA Bangladesh toen aan ons gevraagd of wij misschien kans zagen om een nieuw project in het desolate noorden van Bangladesh te willen helpen financieren. Uitgangspunt was om voor deze groep zeer kansarme mensen een kleuterschooltje voor ca. 30 kleuters op te zetten.

In 2012 is in aanloop naar dit nieuwe project gekeken hoe e.e.a. het beste kon worden uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het huren van een eenvoudig gebouwtje en het aanstellen van een tweetal onderwijskrachten.

De kleuterschool is in januari 2013 van start gegaan. Maar, al heel snel werd duidelijk dat er meer kinderen, ook de iets ouderen, heel graag naar school wilden gaan! Door de lokale YWCA is toen in overleg met YWCA Dhaka – het hoofdkantoor – en Stichting Chittagong bekeken of het mogelijk was ook de oudere kinderen plaats te bieden, indien daar ruimte voor was. In de loop van de laatste drie jaren is het aantal kinderen dat scholing volgt gegroeid van 30 tot 55 variërend van 2 jaar tot 8 jaar. En er staan nog veel meer die les willen volgen!

Vanaf 2013 is achtereenvolgens het gebruikte gebouwtje, die kaal en leeg was bij aanvang, gevuld met bureaus, tafeltjes en stoelen en schoolborden. Er is een scheidingswand van riet geplaats zodat er twee groepen zijn ontstaan. De kinderen hebben goede kleding gekregen, in Bangladesh een luxe voor deze armlastige groep mensen. Ook krijgen zij een goede maaltijd en, indien daar reden toe is, medische verzorging.

De ouders worden nauw betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. Ook zij – het zijn veelal analfabeten – krijgen, voor zover dat kan en mogelijk is, reken- en taalles. Daarbij krijgen zij ook onderricht is hygiëne, family planning en algemene gezondheidsleer in de vorm van workshops.

Uit de verschillende verslagen die wij regelmatig krijgen, blijkt dat het schooltje goed presteert en dat de kinderen erg gemotiveerd zijn. Zodra ze daartoe in staat zijn, stromen zij door naar de openbare scholen die de regering in dat gebied hebben. Maar, doordat de kinderen veelal in een lokale dialect spreken, moeten ze eerst het Bangla – de nationale taal – leren. En dat krijgen zij op de “Free” school in Dinajpur.

Omdat er zoveel meer kinderen naar school willen , maar dat er hiervoor nog ruimte nog middelen aanwezig zijn, proberen wij als Stichting Chittagong, een tweede gebouwtje met extra leerkrachten te helpen financieren. En daar kunnen wij ieders financiële ondersteuning bij gebruiken! Elke Euro die wordt ontvangen gaat volledig naar het project.

Verloop van het Dinajpur project in 2017

In 2017 is het project geconfronteerd met een paar zware tegenslagen. Begin van het jaar is het hoofd van de team die de school runde plotseling overleden. Zij was pas 37 jaar! Dat daardoor er een soort stilstand in de ontwikkelingen plaats heeft gevonden, mag geen verbazing wekken.

Na bijna zes maanden zoeken is een goede opvolger – met ervaring bij CARITAS - gevonden. De betrokken persoon is in juni begonnen met het zich eigen maken van het project. Maar, tijdens haar inwerk periode is Bangladesh, en specifiek de omgeving van Dinajpur, getroffen door zware moesson regens dat heel veel overlast heeft veroorzaakt met veelvuldige en zware overstromingen. Gevolg, een dikke modderlaag van ca. 80 cm dat achter bleef toen het water was weggevloeid.

Gelukkig is het school gebouwtje er vanaf gekomen met alleen maar waterschade. Lesmateriaal moet helaas als verloren worden beschouwd.

De gemeenschap in Dinajpur dat YWCA ondersteunt, o.a. met “onze” school, is een kleine etnische groepering – de Santal. Hun taal verschilt aanmerkelijk van het Bangla dat de algemene landstaal is. Ook hun alfabet gebruikt Romeinse tekens in tegenstelling tot dat van Bangladesh dat aan Sanskriet is verwant. Dat bemoeilijkt het doorstromen van kinderen naar staatsscholen waar ze lessen moeten volgen in Bangla.

Ondersteuning van dit project is voor ons zeer waardevol. Als toekomstige visie hopen wij dat de geleden schade van de overstromingen snel achter de rug is en, dat in de toekomst het mogelijk wordt om het beoogde tweede schoolgebouw alsnog kan worden gerealiseerd.