STICHTING CHITTAGONG

De stichting is opgericht in februari 2007 en heeft na bezoeken aan
YWCA-Chittagong en in overleg met YWCA-Nederland besloten
het werk in Chittagong en omgeving te helpen ondersteunen.
Wilt u de stichting ondersteunen? Dat kan door giften over
te maken op:


NL49 INGB 0003101683
t.n.v. Stichting CHITTAGONG
te Zeist
(met vermelding gift YWCA-Chittagong)


fiscaalnummer: 8176.54.264


Bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: Corine Feringa
Secretaris: Coby van Zelst
Penningmeester: Garmt Feringa

Stichting CHITTAGONG
p/a Parklaan 8a
3701 CG Zeist
e-mail: info@stichtingchittagong.org
Telefoon: 030-6913573

KvK nummer: 30223654